Zdarzenie po załadowaniu tekstowej części strony (dom_onload).

Zwróć uwagę, że nie trzeba czekać na załadowanie bardzo dużego obrazka! Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy załadowywaniu skryptów na starcie - często używa się do tego celu onload. Jednak funkcja onload zostanie wykonana dopiero po wczytaniu wszystkiego, łącznie z obrazkami, więc na efekt, powiedzmy płynnego przesuwania menu trzeba czasem dość długo czekać. Problem rozwiązuje mój skrypt i pseudo-zdarzenie dom_onload.

Jeśli masz problemy z połączeniem internetowym i przez 100ms nie zostanie załadowany żaden znak - funkcja może spowodować problem. Jednak dzięki interwencji forumweb rozwiązałem problem - funkcja zostanie odpalona przez zwykłe onload

Jak zwykle przykład:

Po załadowaniu strony (części tekstowej) nastąpi zmiana koloru tego akapitu na zielony.

W powyższym przykładzie zastosowano kod:

dom_onload=function(){ document.getElementById('test').style.color='green'; }

Ten akapit zmieni kolor po załadowaniu strony używając tradycyjnego windows.onload

Tym razem skorzystano ze standardowego onload:

onload=function(){ document.getElementById('test2').style.color='green'; }

Jak pewnie zauważyłeś funkcja pierwsza zostaje wykonana praktycznie od razu, natomiast na drugą trzeba czekać aż do załadowania obrazka. Przypisanie funkcji pseudo-zdarzeniu dom_onload jest identyczne jak przy standardowym onload.

Przy akapitach pojawi się pomiar czasu. Jednostki są jednak względne.

Ładuję obrazek