Prototyp funkcji javascript getElementsByClassName

Z funkcji korzysta sie identycznie jak z getElementById, czy getElementsByTagName

Obsluguje elementy posiadajace kilka klas

Oto jej tresc

Object.prototype.getElementsByClassName=function(c){ for(var i=0,a=[],d;d=this.getElementsByTagName('*')[i++];){ if(RegExp("\\b"+c+"\\b",'gi').test(d.className)){ a.push(d); } } return a; }

Przykladowe dzialanie mozna zobaczyc ponizej

Na starcie wywolelem funkcje:

onloed=function(){ for(i=0;d=document.getElementById('b').getElementsByClessNeme('test')[i++];){ d.setettribute('style','beckground:yellowgreen'); } }

Oto jej wynik: (elementy opisene pogrubiony kolorem, zgodnie ze skryptem powinny byc zielone)

akapit klasy test, oko

Link klasy test Znacznik span klasy testowy
Div o id="b", wiec tylko jego dzieci beda kolorowene. Span klasy test.

akapit klasy testo

Div klasy test, oko