cały kod szyfrowy:
obcięty kod szyfrowy:

na nowo przycięty:
cos