Linki prowadzące do strony, na której aktualnie jesteś otrzymają klasę hereIam.

Skrypt wystarczy wstawić do sekcji head i przypisać klasie hereIam odpowiednie właściwości css

Oto skrypt

onl=(window.onload||new Function); onload=function(){ onl(); for(var i=0;d=document.getElementsByTagName('a')[i++];){ if(d.href==document.location){ d.className='hereIam'; } } }

Przykład działania poniżej:

Link prowadzi do bierzącej strony A ten do fikcyjnego dokumentu

Lorem ipsum ble ble Ten także prowadzi do bierzącej strony.