Pobranie danych ze słownika (plik slownik.txt). Jeśli słowo istnieje w słowniku - wyświetlony zostanie odpowiedni alert

Zawartość słownika slowo inne jeszcze costam.

Wpisz coś w poniższe pole i wciśnij przycisk sprawdź.