Sortowanie tabeli na żywo, bez przeładowywania strony, za pomocą javascript

Skrypt przesortuje dowolną tabelę przy jak najmniejszej ingerencji użytkownika

Żeby przesortować tabelę potrzebujemy tabelę o tradycyjnej strukturze, obowiązkowo z elementem thead jako nagłówkiem.

<table id="s"> <thead> <tr><td class="sort">Ocena</td><td class="sort"> Imię</td></tr> </thead> <tbody> <tr><td>5</td><td>ñ</td><td>cokolwiek5</td></tr> <tr><td>1</td><td>B</td><td>cokolwiek1</td></tr> <tr><td>2</td><td>D</td><td>cokolwiek2</td></tr> <tr><td>4</td><td>C</td><td>cokolwiek4</td></tr> </tbody> </table>

Komórce nagłówka, pod którą komórki mają być sortowane muszą mieć klasę sort

Treść skryptu zobacz w nagłówku kodu stron.

I przykładowe działanie poniżej: (komórki o klasie sort są sformatowane w arkuszu stylów - odsyłam do źródła)

Ocena Imięi nieklikalny nagłówek
5ñcokolwiek5
1Bcokolwiek1
2Dcokolwiek2
4Ccokneoiek4