Ograniczenie ilości znaków wpisywanych do pola textarea

Aby wprowadzić takie ograniczenie wystarczy zaraz za polem textarea wstawić dowolny znacznik klasy zostalo, do którego należy wpisać wartość maksymalnej ilości znaków.

<textarea rows="6" cols="40"></textarea><span class="zostalo">3</span>

Przykłady:

3

30