Zegar analogowy javascript

Napisanie skryptu zegara cyfrowego jest niesamowicie proste: (skrypt napisany przez kuku)

<span id="zegar"></span> <script type="text/javascript"> o=document.getElementById('zegar') setInterval('o.innerHTML=/[\\d:]{8}/.exec(Date())',1e3) </script>

Jednak skrypt zegara analogowego wymaga trochę więcej pracy. Poniżej ten skrypt w działaniu:

Kod można zobaczyć patrząc w źródło strony.

Skrypt jest bardzo niepraktyczny, zaprezentowany, by pokazać umiejętności js.