środek ciężkości

Środkowa trójkąta to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Ruszając wierzchołkami zauważ, że wszystkie środkowe przecinają się w jednym miejscu.
Środkowa trójkąta to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Ruszając wierzchołkami zauważ, że wszystkie środkowe przecinają się w jednym miejscu.
Zaznacz: