okrąg opisany

Bardzo znany okrąg, którego środkiem jest punkt przecięcia symetralnych. Aby uświadomić sobie, że symetralne przecinają się w jednym punkcie - wybierz dwie i spójrz na nie jako na zbiór punktów równoodległych od końców odcinka.

Zaobserwuj też kiedy środek okręgu leży wewnątrz trójkąta, kiedy na zewnątrz, a kiedy na jednym z boków.

Interesująca jest również obserwacja tego okręgu przy prawie współliniowych wszystkich wierzchołkach trójkąta.

Bardzo znany okrąg, którego środkiem jest punkt przecięcia symetralnych. Aby uświadomić sobie, że symetralne przecinają się w jednym punkcie - wybierz dwie i spójrz na nie jako na zbiór punktów równoodległych od końców odcinka.

Zaobserwuj też kiedy środek okręgu leży wewnątrz trójkąta, kiedy na zewnątrz, a kiedy na jednym z boków.

Interesująca jest również obserwacja tego okręgu przy prawie współliniowych wszystkich wierzchołkach trójkąta.

Zaznacz: