okrąg wpisany

Okrąg wpisany to okrąg styczny do wszystkich boków trójkąta. Jego środkiem jest punkt przecięcia dwusiecznych. Nieprzypadkowo zauważyliśmy nieco inną niż szkolna definicję dwusiecznej - teraz łatwo zauważyć dlaczego wszystkie dwusieczne przecinają się w jednym punkcie. (rozważyć odległość przecięcia dwu dwusiecznych od poszczególnych boków)
Okrąg wpisany to okrąg styczny do wszystkich boków trójkąta. Jego środkiem jest punkt przecięcia dwusiecznych. Nieprzypadkowo zauważyliśmy nieco inną niż szkolna definicję dwusiecznej - teraz łatwo zauważyć dlaczego wszystkie dwusieczne przecinają się w jednym punkcie. (rozważyć odległość przecięcia dwu dwusiecznych od poszczególnych boków)
Zaznacz: