półprosta pod zadanym kątem

Półprostą pod zadanym kątem uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując kolejno pewien punkt oraz środek obrotu, które wyznaczają półprostą. Nowa półprosta zostanie dorysowana pod odpowiednim kątem będzie wychodziła ze środka obrotu. Po zatwierdzeniu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie kąta. Kąty dodatnie orientowane są przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - po lewej kąt 17 stopni, po prawej -23.
Półprostą pod zadanym kątem uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując kolejno pewien punkt oraz środek obrotu, które wyznaczają półprostą. Nowa półprosta zostanie dorysowana pod odpowiednim kątem będzie wychodziła ze środka obrotu. Po zatwierdzeniu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie kąta. Kąty dodatnie orientowane są przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - po lewej kąt 17 stopni, po prawej -23.
Zaznacz: