pewien zbiór punktów

Na płaszczyźnie dane są dwa różne punty A i B. Chodzi nam o zbiór punktów powstałych przez odbicie symetryczne punktu A względem prostych przechodzących przez punkt B.

Postaraj się dowieść dlaczego ten zbiór wygląda jak na prezentacji

Na płaszczyźnie dane są dwa różne punty A i B. Chodzi nam o zbiór punktów powstałych przez odbicie symetryczne punktu A względem prostych przechodzących przez punkt B.

Postaraj się dowieść dlaczego ten zbiór wygląda jak na prezentacji

A'AB
Zaznacz: