prosta równoległa

Prostą równoległą uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując punkt przez który ma przechodzić prosta oraz prostą (odcinek), do którego ma być równoległa.
Prostą równoległą uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując punkt przez który ma przechodzić prosta oraz prostą (odcinek), do którego ma być równoległa.
Zaznacz: