szkic dowodu istnienia środka ciężkości

Aby zdefiniować środek ciężkości należy pokazać, że środkowe przecinają się w jedym punkcie. Jeden z dowodów wykorzystuje podaną obok konstrukcję - na rysunku zaznaczono środki odcinków wierzchołek - punkt przecięcia dwu środkowych. Dowodzi się, że żółta figura jest równoległobokiem, pokazując w końcu, że dwie dowolne środkowe przecinają się w stosunku 2:1. Zachęcam do przemyślenia proponowanego dowodu.
Aby zdefiniować środek ciężkości należy pokazać, że środkowe przecinają się w jedym punkcie. Jeden z dowodów wykorzystuje podaną obok konstrukcję - na rysunku zaznaczono środki odcinków wierzchołek - punkt przecięcia dwu środkowych. Dowodzi się, że żółta figura jest równoległobokiem, pokazując w końcu, że dwie dowolne środkowe przecinają się w stosunku 2:1. Zachęcam do przemyślenia proponowanego dowodu.
Zaznacz: