wysokość

Wysokość uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując punkt, z którego opuszczamy wysokość oraz prostą na którą wysokość zostanie opuszczona.
Wysokość uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując punkt, z którego opuszczamy wysokość oraz prostą na którą wysokość zostanie opuszczona.
Zaznacz: